iCare Salon 好唔好?

 iCare Salon 目標將無傷害或低害理髮普及化,提升客戶體驗,令每人多一個低害理髮選擇。所以客人嘅意見對我們來說是非常重要,希望吸取意見,讓iCare做得更好,走得更遠。